Vår politik Gå med

Pressinfo: Nystart för föreningslivet

(S) vill se en nystart för föreningslivet i Bodens kommun En idrottspolitisk plan för kommunen och ett enklare stödsystem för kultur, fritid och idrott – det är några delar i Socialdemokraternas satsning på föreningslivet i Bodens kommun som partiet nu går till val på. – Föreningslivet är en motor i attraktionskraften för hela Bodens kommun….

Läs mer

Pressinfo från (S): Ny förskola

Ny förskola på Kyrkkläppen Bodens kommun står inför en period av kraftig tillväxt. Under några få år beräknas kommunens folkmängd öka upp till 33 000 personer som en följd av den gröna samhällsomvandlingen. Socialdemokraterna i Boden går nu ut med vallöftet om en ny förskola på Kyrkkläppen. Därefter planeras nybyggnation av F-6-skola på Sanden samt…

Läs mer

Vi satsar på hälsan

Den 24 maj gick S i Boden, tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen, ut i ett pressmeddelande som berättar om en ny satsning på personalens hälsa. I budgeten för 2023 lägger koalitionen nämligen ett förslag om höjning av friskvårdsbidraget från dagens 500 kr till 1500 kr per kommunanställd och år. Det känns riktigt…

Läs mer

Välkommen!

Den 16 maj 2022 har Socialdemokraterna i Boden fastställt sitt lokala valprogram för mandatperioden 2022-2026! Det här valprogrammet beskriver de frågor som Socialdemokraterna i Boden vill prioritera för att utveckla Bodens kommun under de närmaste fyra åren. Här ingår även ett antal frågor vi vill att våra lokala företrädare driver i regions- och rikssammanhang. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email