Pressmeddelande: Ökad trygghet gör Bodens kommun ännu mer attraktiv

Socialdemokraterna vill göra hela Bodens kommun ännu tryggare. Under 2021 har brottsligheten sjunkit rejält, men mer måste göras. Därför vill Socialdemokraterna ta fram en ny trygghetsplan som genomförs under kommande mandatperiod, så att Bodens kommun kan attrahera allt fler att bo och leva här. - Vi vill att Boden ska vara en trygg och attraktiv kommun. Det räcker inte med att lagföra brottslingar för att öka tryggheten utan vi behöver jobba ännu mer förebyggande, så att brotten inte uppstår, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande och nr 1 på Socialdemokraternas fullmäktigelista i Boden.

Enligt Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) statistik sjunker brottsligheten i Boden. Från 2020 till 2021 minskade antalet anmälda brott från 3341 till 2727. Det kan hänga ihop med pandemin, men lugnet verkar ha fortsatt in under 2022 och det gläder kommunalrådet Claes Nordmark:

  • Boden ska vara en trygg och attraktiv kommun. Du ska inte behöva vara orolig vare sig i hemmet eller ute på stan. Därför vill vi arbeta fram en ny trygghetsplan som genomförs i samverkan mellan kommunen, Polisen, företagarna, civilsamhället och andra aktörer.

För kommunens del skulle syftet framför allt vara brottsförebyggande. Det kan exempelvis handla om samarbeten för att tidigt fånga upp ungdomar som börjar hamna i riskzonen, men det kan även handla om att bygga gemensamma lägesbilder och kunskapsbanker som kan användas till att påverka den långsiktiga samhällsplaneringen. Ett konkret exempel är att den stora etableringen av H2 Green Steels stålverk ska ske på schyssta villkor och med vita jobb.

  • Samverkan mellan kommunen och H2 Green Steel kring schyssta villkor och ordning och reda kring bygget av stålverket är redan etablerad. Vi vill säkerställa att kommunen fortsätter att arbeta tillsammans med bolaget, fackförbunden och myndigheterna för att hålla rågången mot oseriösa företag, säger Claes Nordmark.

  • En trygg kommun attraherar nya inflyttare, inte minst barnfamiljer, och därmed blir det också lättare att klara kompetensförsörjningen både inom privat och offentlig verksamhet, därför är det här ett nödvändigt arbete, säger Claes Nordmark.

I en tid när många pratar om skärpta straffsatser vill Socialdemokraterna även lyfta fram andra beståndsdelar i kampen mot brott. Det handlar om tidiga insatser, om ökad socioekonomisk balans, om en aktiv fritid och jämlikhet. Och det handlar om stöd till familjer och personer i utsatta lägen.

  • Polisen i Boden gör ett väldigt bra jobb med att lagföra brottslingar, men ännu tryggare vore det om brotten inte ens uppstod. För att komma dit måste vi jobba ännu mer med det förebyggande arbetet. Vi måste bryta ekonomiskt utanförskap hos långtidsarbetslösa, bli ännu bättre på integration och titta på kopplingen mellan fysisk, psykisk och social hälsa. Det finns mycket att göra och vi vill ta fram en ny trygghetsplan för att komma vidare, säger Claes Nordmark.

Ett växande Boden är också en möjlighet att bygga boende, vägar, hållplatser, cykelvägar och allmänna lokaler på ett tryggt och attraktivt för alla Bodensare, inte minst barnen. Att planera samhällsbyggandet på ett sådant sätt att tillgänglighet och människors känsla av trygghet i vardagen blir en naturlig följd av bra infrastruktur.

facebook Twitter Email