Integritetspolicy

1.    Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

2.    Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

2.1  Personuppgift och behandling

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgift.

3.    Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:

Socialdemokraterna Boden
Kungsgatan 40
961 64 Boden
socialdemokraterna@sapboden.se
Tel 0921 – 157 50

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss.

5.    Kategorier och grund för behandling

Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer, online-identifikationer och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.

Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra kommunikationen med dig.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av kommunikationen blir felaktig eller missvisande.

6.    Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att ärendet har utförts och levererats och upp till en tid om 36 månader därefter. Därefter raderar vi dina uppgifter.

7.    Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

För att tillhandahålla en bra kommunikation med dig genom hemsidan. 

8.    Cookies eller kakor

Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg.

9.    Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till ett tredje land.

10.  Dina rättigheter

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
  • Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

11.  Fråga oss

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida. Du kan också skicka din förfrågan till vår e-postadress avsedd för dessa frågor: socialdemokraterna@sapboden.se

facebook Twitter Email