Pressmeddelande: Välfärdens personal ska må bra

Socialdemokraterna i Bodens kommun går till val på bättre arbetsmiljö och ökad friskvård. Bland de åtgärder som lyfts fram märks höjt friskvårdsbidrag samt ökad tillgång till arbetskläder och arbetsskor. - Det är en viktig princip att den som jobbar för Bodens kommun ska ha en god arbetsmiljö. Om det dessutom är din yrkesroll att få andra att må bättre och skapa trygghet, då måste du själv må bra. Därför är det både viktigt och klokt att satsa på arbetsmiljö och friskvård, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och första namn på Socialdemokraternas lista i valet.

En studie har redan påbörjats inom kommunen i syfte att öka tillgången till arbetskläder och arbetsskor. Skyddskläder och skyddsutrustning ska arbetsgivaren alltid tillhandahålla, men Socialdemokraterna är beredda att tillsammans med nuvarande samverkanspartier gå längre där behoven finns:

  • Det kan handla om varma ytterkläder för vissa grupper eller om ergonomiska arbetsskor för personal som går och står mycket. Så snart som intresset och behoven för sådana lösningar har klarlagts avser vi att presentera ett konkret förslag, om möjligt redan nu i höst, säger Béatrice Öman, socialnämndens ordförande och andra namn på Socialdemokraternas lista.

Parallellt med detta driver nu Socialdemokraterna frågan om höjt friskvårdsbidrag samt möjligheter att ta ut sin friskvårdstimme.

  • Det är inte tillfredsställande att personal känner att friskvården inte är anpassad till deras förutsättningar. Vi vet till exempel att personal inom vården och omsorgen känner att det är svårt att kunna gå ifrån och motionera, eftersom verksamheten inte har utrymme utan det drabbar andra. Att lösa det handlar bland annat om höjd grundbemanning, säger Zara Leghissa, fjärde namn på Socialdemokraternas lista samt kandidat till riksdagen.

  • Vi har även uppfattat att det finns personal som inte upplever att de kan nyttja friskvårdsbidraget till sina aktiviteter. Därför vill vi se över regelverket och även från nästa år höja stödet till 1 500 kronor per år och person, säger Johan Lund, ordförande för arbetsmarknads- och utbildningsnämnden samt tredje namn på Socialdemokraternas lista.

Detta är åtgärder som ligger i linje med Socialdemokraternas målsättning att Bodens kommun ska uppfattas som en attraktiv och jämställd arbetsgivare.

  • Arbetsmiljön är en mycket viktig principiell del av kommunens varumärke som arbetsgivare. Och det är naturligt att du som arbetar inom välfärden själv behöver må bra när du ska  få andra att må bättre och bidra till deras trygghet. Det är väldigt viktigt nu och det blir om möjligt ännu viktigare i framtiden, säger Claes Nordmark.
facebook Twitter Email