Pressmeddelande: God och nära vård med (S) i regionen

Bättre samordning kring vårdbesöken genom ökad samverkan. Förstärkt tandvård med mobila tandhygienister i äldreomsorgen. Och fler digitala alternativ i vården. Det är delar i en gemensam vision som Socialdemokraterna i Boden lanserar för framtida samverkan mellan regionen och kommunen. Socialdemokraterna vill se mer offensiva satsningar: - Det rimmar illa att låta bankkontot växa samtidigt som vårdskulden växer. Personalen i såväl kommun som region måste få en dräglig arbetsmiljö och kunna jobba smart, i stället för att bara mötas av nya pålagor efter hand, säger Anna-Carin Aaro och Béatrice Öman.

– Socialdemokraterna söker väljarnas mandat att återigen leda regionen. Att utveckla sjukvården, naturligtvis – det är en stor del av regionens verksamhet. Men även andra utvecklingsfrågor som t ex kulturen, kommenterar Anna-Carin Aaro som är Bodens främsta S-kandidat i regionvalet (plats 6).

– Jag tror att människor förväntar sig att kunna få tag på sin vårdkontakt när behovet uppstår. Man ska inte behöva ringa tillbaka nästa dag för att telefontiderna är slut. Inte när regionen skryter om att gå med miljardöverskott. Då ska man beta av vårdskulden i stället.

Därför driver Socialdemokraterna frågan om tillgänglig, god och nära vård oavsett huvudman, enligt principen vård efter behov. Det är särskilt viktigt för den som bor längre från vårdinrättningen – då ska besöken kunna bokas in samma dag. För att det ska kunna ske måste vårdpersonalen få avlastning.

– Vi behöver ge Vårdnära Service en omstart. Det är viktigt för att vårdpersonalen ska få jobba med det de är specialister på – att ge god vård, säger Anna-Carin Aaro.

– Vår personal måste få fler kollegor. Dessutom måste de få möjlighet att jobba smart, vi måste bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter istället för att lägga på nya uppgifter.

Socialdemokraterna tror även på ökad samverkan mellan kommun och region. Äldremottagningar med geriatrisk kompetens och mobila tandhygienister är lösningar som presenteras och som tas emot positivt i Boden:

– Tandvården är enormt viktig, både vad gäller välbefinnande och medicinsk hälsa. Och att kunna erbjuda tjänsten i hemmiljö skulle vara ett stort lyft, kommenterar Béatrice Öman, socialnämndens ordförande i Bodens kommun.

facebook Twitter Email