(S) vill göra ett kulturlyft i Boden med en kulturchef och kulturstrateg

Efter att en ny kulturplan har utarbetats menar (S) i Boden att det är dags att ta nästa steg. Bodens kommuns kulturarbete ska utvecklas ytterligare lovar (S), som bland annat vill tillsätta en kulturchef på kommunen och att kulturstrateger anställs. - Den nya kulturplanen är en bra grund att arbeta utifrån. Nu vill vi i (S) lyfta kulturen till nästa nivå. Det är dags att förstärka det strategiska kulturarbetet i Bodens kommun genom att vi kommer att verka för att det åter tillsätts en kulturchef på kommunen, något som har saknats i flera år, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande och nr 1 på Socialdemokraternas fullmäktigelista i Boden.

Vid Boden Business Park finns näringslivsutvecklare anställda. (S) vill nu inrätta en liknande tjänst inom kulturområdet med till en början en kulturstrateg.

  • Ett levande och rikt kulturliv skapar mening och gör hela Boden till en mer attraktiv kommun att bo i. Vi tror att det skulle bidra på ett ännu bättre sätt till kulturens utveckling om det fanns en kulturstrateg anställd vid Bodens kommun. På sikt bör vi återskapa en roll som kulturchef. Dennes uppgift vore att utveckla kulturverksamheten i hela kommunen och det menar vi behövs när hela Boden ska växa så mycket och så snabbt, säger Claes Nordmark.

Kulturplanen bygger på att alla ska kunna delta i kulturlivet och att fler kreativa mötesplatser skapas. Dessutom ska kulturen synliggöras mer och inkluderas tidigare i hela samhällsbyggandet. Den socialdemokratiska ansatsen för att genomdriva kulturplanen vilar på tre grundstenar. Först och främst en nystart för föreningslivet, inte minst vad gäller resurser för kulturutövarna. För det andra att förverkliga visionen om ett kulturhus, som även utgör en mötesplats för många grupper. Och sist men inte minst resurser för att driva ett strategiskt utvecklingsarbete.

  • Vi bör förstärka resurserna att jobba med långsiktig utveckling på kultursidan. Dit hör bland annat att integrera kulturen i det nya samhällsbygget som är på väg i gång i vår kommun, såväl vad gäller den fysiska miljön som livet i och mellan husen och så vill vi skapa ett kulturhus i Medborgarhuset, säger Claes Nordmark.

Det är också angeläget att kulturverksamheten kan prägla hela kommunen i olika former. Därför vill Socialdemokraterna att kulturutövare på alla olika nivåer ska finnas med när kulturlivet förnyas och utvecklas.

  • Vi tror på både bredd och spets. Boden har en lång tradition som kulturkommun. Massor av musiker, målare, dansare med flera har sina rötter här. Somliga har nått berömmelse och stora scener, andra finns kvar i hemorten och förgyller det lokala kulturlivet. Alla är viktiga, säger Claes Nordmark.
facebook Twitter Email