Pressmeddelande: (S)atsning på hållbarhet

Etableringen av ett nytt grönt stålverk i Boden ger oss möjligheter att bygga för framtiden. Ett ännu mera hållbart samhälle, som värnar om både människor och miljö. Det är en möjlighet som Socialdemokraterna är beredda att ta vara på. - Det handlar om att skapa trygga och inkluderande livsmiljöer, med smarta och energisnåla system för driftlösningar. Det måste till breda, långsiktiga och samverkande åtgärder, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och även första namn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i valet.

Uppgiften som väntar Bodens kommun och den tillträdande kommunledningen är monumental. Men Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, och Lena Goldkuhl, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, drar sig inte för utmaningen. De menar tvärtom att det känns stimulerande att få vara med om den största samhällsomvandlingen sedan bygget av Bodens fästning.

– Först och främst måste vi tänka brett, skapa en ekologisk och social balans. Det duger inte att bygga ett grönt stålverk och sedan glömma bort livsmiljön runt omkring. Vi vill driva på för trygga och inkluderande bostadsområden, där vi långsiktigt tar tillvara de naturliga förutsättningarna för att använda marken och vattnet både sommar och vinter. Vi ska utveckla Närhetslivet på varje plats i kommunen, samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden, säger Claes Nordmark.

– Vi måste även bygga effektiva system som främjar återbruk och återvinning av material, snåla och smarta energilösningar, samt främja olika typer av sambruk. Bra kollektivtrafik, väl underhållna stråk för gång- och cykeltrafik samt tillgång till laddstolpar. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart och hållbart, säger Lena Goldkuhl.

facebook Twitter Email