Pressmeddelande: Dags för ett kulturhus i Boden

Boden behöver ett kulturhus, där skapande och avnjutande av kultur kan mötas. Dessutom behövs ytor för amatörkulturen. Det anser Socialdemokraterna, som vill att Medborgarhuset ska göras om till Bodens nya kulturhus ska stå klart samtidigt som stålverket. - Kulturen får människor växa och att trivas, därför är det naturligt att vi skapar ännu större utrymme för den, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och även 1:a namn på Socialdemokraternas fullmäktigelista.

Inför det kommande samhällsbygget är det naturligt att även satsa på att stimulera kulturen, anser Socialdemokraterna.Bodens kommun har genom åren haft ett rikt kulturliv, inte minst inom måleri och musik. Socialdemokraterna vill se en god grund för både breddverksamhet och för ett utvecklat konstnärskap.

– Vi vill se en möjlighet för bodensarna att själva skapa och utöva för sin egen skull, med en möjlighet att utveckla sin förmåga. Samtidigt är det viktigt att kunna uppleva kvalitetskultur i närheten. De båda berikar varandra och får människor att växa, säger Claes Nordmark.

– Därför är det viktigt att vi både får till stånd replokaler och målarlokaler för amatörkulturen, samtidigt som vi gör om Medborgarhuset till ett kulturhus värt namnet, där konstnärskap i olika former kan presenteras och avnjutas.Vi ser gärna att ett sådant kulturhus står invigningsklart samtidigt som stålverket, säger Claes Nordmark.

– Kulturen är oerhört viktig för att skapa en lokal identitet, för att skapa trivsel och göra Boden till en ännu mer attraktiv kommun. Samtidigt bidrar kulturen inte enbart till det personliga växandet, utan är även ett av Bodens utpekade näringspolitiska tillväxtområden i och med de kreativa näringarna. Kulturen skapar även arbetstillfällen, säger Claes Nordmark.

facebook Twitter Email