Pressmeddelande: S vill satsa på hela Bodens kommun

I och med den positiva utvecklingen kring H2 Green Steels etablering behöver Bodens kommun växa till 33 000 invånare till 2030. Socialdemokraterna slår fast att den enorma tillväxten som ska komma hela Bodens kommun till del. - Det enorma trycket efter nya bostäder och nya platser för olika verksamheter ska inte bara gynna centrum, utan både de centrala delarna och våra fina byar. Genom nära dialog och god planberedskap ska hela vår kommun växa i den nya tiden som vi har gått in i, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och första namn på S lista i kommunvalet.

Socialdemokraterna i Boden har sänt ut följande pressmeddelande:

Bodens kommun befinner sig i täten av den gröna nyindustrialiseringen. Det planeras för en befolkningsökning från dagens ca 28 000 till 33 000 personer år 2030. Det kommer att krävas omfattande investeringar, inte minst i infrastruktur och nya bostäder.

– Vi socialdemokrater vill vara väldigt tydliga med att den fantastiska tillväxtresa som vår kommun nu har gått in i ska vi göra tillsammans, i hela kommunen. Trycket efter nya bostäder och ny industrimark ska leda till att både centrum och våra fina byar växer. Nu har vi en chans som inte kommer åter på många år och den chansen ska vi ta tillvara på allra bästa sätt, säger Claes Nordmark.

– Vår strategi bygger på de två grundstenarna att kommunen ska ha en nära dialog med bodensarna i hela kommunen och en god planberedskap. Därför ska vi bygga vidare på de kontaktytor som har skapats gemensamt och vi ska fortsätta ta fram nya bostadsområden liknande det nya villaområdet i Unbyn, säger Claes Nordmark.

Socialdemokraterna vill också stimulera kultur- och fritidsintressen i byarna:

– Den satsning på föreningslivet som vi tidigare har aviserat att vi vill genomföra gäller förstås även på landsbygden. Vi vill dessutom lägga ökad vikt vid kulturarrangemang i byarna. Vi ser Gunnarsbyns Folkets Hus som ett gott exempel där man skapat en mötesplats för både bio, samtal och kulturinslag och ett annat gott exempel är alla spännande kulturarrangemang som genomförs i Harads, säger Claes Nordmark.

– Närhetslivet ska omfatta hela Bodens kommun, även om det inte ser ut likadant överallt. Därför har vi också satt av extra medel för mindre skolenheter och de finns oftast på landsbygden, säger Claes Nordmark.

facebook Twitter Email