Pressmeddelande: (S) vill rusta upp fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser i hela Bodens kommun

Parallellt med uppbyggnaden av det nya gröna stålverket vill Socialdemokraterna göra kraftfulla satsningar i hela Boden. Detta i syfte att kommunen ska tilltala såväl de befintliga invånarna samt attrahera många nya. En sådan satsning är att utveckla allt smartare och trivsammare bostadsområden, likväl som att ta fram ett program för utveckling och klimatanpassning av bland annat fritidsanläggningarna, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser. - Stålverket kommer att driva fram tusentals nya arbetstillfällen. Och för att människor ska vilja bo och leva i kommunen måste vi skapa trivsel tillsammans. Där är boendemiljön och fritiden viktiga nyckelfaktorer och därför vill vi ta fram ett program för utveckling av bland annat fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och även första namn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i valet.

En grundsten i det kommande arbetet är den satsning på föreningslivet som Socialdemokraterna lyft fram, tillsammans med den nyss fastställda kulturplanen. Nu vill Socialdemokraterna även ta fram ett nytt fritidspolitiskt dokument med ett program för utveckling och klimatanpassning av kommunens fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser med mera.

– Vi vill att det ska finnas en fungerande infrastruktur för fritidsändamål, med funktionella och klimatsmarta anläggningar. Det här är ett omfattande arbete som ska genomföras i nära dialog med föreningslivet, så att föreningarna känner att det finns goda förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Claes Nordmark.

– Den här typen av samverkan ska kombineras med modern och aktiv stadsplanering, så att människorna i våra bostadsområden på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig de natur- och fritidsmöjligheter som olika områden erbjuder. Det kan handla om närhet till höstskogen, möjlighet till skidspår eller isar på vintern eller strövstigar på sommaren. Vårt närhetsliv när det är som bäst, säger Claes Nordmark.

– Att främja möjligheterna till en rik aktiv fritid stärker det sociala kittet i samhället och vårt närhetsliv, samtidigt som det leder till bättre hälsa och trygghet. Därför är det en viktig åtgärd, säger Claes Nordmark.

facebook Twitter Email