Pressmeddelande: Utveckla kulturskolan på både grundskola- och gymnasienivå

För att Bodens kommun ska fortsätta vara attraktiv för både befintliga och nya invånare vill Socialdemokraterna satsa ytterligare på kultur och kulturutbildning. Där ingår Kulturskolan som en viktig beståndsdel. - Ett attraktivt samhälle ger stimulans till sina invånare och besökare. Möjligheter till upplevelser och utmaningar för både kropp och själ. Därför vill vi expandera kulturskolans verksamhet till att även omfatta Björknäsgymnasiet, säger Johan Lund, ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och nr 3 på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Bodens kommun har genom åren kunnat stoltsera med god tillgång till kulturell infrastruktur och därmed även byggt upp ett stort register av kulturutövare. I många fall har kulturen knutits till olika institutioner, men även amatörutbudet har varit starkt i Boden. Inför samhällsomvandlingen vill Socialdemokraterna lägga ytterligare vikt vid kulturens villkor i Bodens kommun.

  • Det handlar om att kunna stimulera och utmana alla människor som finns här, till både kroppsliga och mentala upplevelser, säger Johan Lund, ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna driver tanken om att skapa ett modernt kulturhus centralt i Boden och ytterligare ytor för kulturutövare för att skapa mötesplatser och möjligheter för repetitioner och träning. Nu kompletteras detta med ett förslag om utbyggd Kulturskola.

  • Vi vill se en livslång möjlighetskurva för tillgången till kultur, både vad gäller eget utövande och att avnjuta andras prestationer. Grundläggande är en aktiv kommunal kulturskola, som vi nu vill bygga ut till att även omfatta gymnasieskolan. Detta är en öppning för de elever som inte väljer att satsa på det estetiska programmet, men som ändå vill utvecklas inom någon kulturell genre, säger Johan Lund.
  • Det här bidrar till att lägga grunden för ett framtida lokalt kulturliv i Boden. Dessutom finns forskning som visar tydliga positiva samband mellan kulturellt utövande och förbättrad inlärning.
facebook Twitter Email