Vi satsar på hälsan

Zara Leghissa (riksdagskandidat), Johan Lund (ordförande i AU-nämnden), Béatrice Öman (ordförande i SOC-nämnden) och Claes Nordmark (ordförande i kommunstyrelsen)

Den 24 maj gick S i Boden, tillsammans med övriga partier i den styrande koalitionen, ut i ett pressmeddelande som berättar om en ny satsning på personalens hälsa. I budgeten för 2023 lägger koalitionen nämligen ett förslag om höjning av friskvårdsbidraget från dagens 500 kr till 1500 kr per kommunanställd och år.

Det känns riktigt bra att vår S-politik får genomslag och att vi genom detta stärker möjligheterna till friskvård för de anställda i kommunen. På samma gång gör vi kommunen till en attraktivare arbetsgivare, vilket är viktigt i en tid när vi måste växa rejält till 33 000 invånare till 2030, kommenterar Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande (S).

facebook Twitter Email