Välkommen!

Den 16 maj 2022 har Socialdemokraterna i Boden fastställt sitt lokala valprogram för mandatperioden 2022-2026!

Det här valprogrammet beskriver de frågor som Socialdemokraterna i Boden vill prioritera för att utveckla Bodens kommun under de närmaste fyra åren. Här ingår även ett antal frågor vi vill att våra lokala företrädare driver i regions- och rikssammanhang.

Det är detta som vi vill ha väljarnas mandat för att driva och förverkliga, helst redan idag!

 • Vi satsar på framtiden med grön industri
  • Boden som ett kompetenscentrum
  • En effektiv och hållbar infrastruktur
  • Livskraftiga byar, livskraftigt centrum
 • Vi satsar på människan
  • En komplett äldreomsorg
  • Kulturens och idrottens roll i samhället
  • Tillgänglig primärvård och tandvård i hela Bodens kommun
 • Vi satsar på tryggheten
  • Särskilda satsningar på dem som står längst från arbetsmarknaden
  • En ny trygghetsplan för Boden
  • Boden som garnisonskommun

Zara Leghissa (plats 4 på Norrbottens riksdagslista och på kommunfullmäktigelistan), Johan Lund (ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och plats 3 på kommunfullmäktigelistan), Béatrice Öman (ordförande i socialnämnden och plats 2 på KF-listan), Claes Nordmark (kommunstyrelsens ordförande och plats 1 på kommunfullmäktigelistan).
facebook Twitter Email