Pressmeddelande: Gör Boden till ett kompetenscentrum för grön industri

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för etableringen av H2 Green Steels gröna stålverk. Socialdemokraterna vill nu göra Bodens kommun till ett kompetenscentrum för den gröna industrin. - Vi vill skapa en utbildningsprofil på flera nivåer som är viktad mot hållbarhet och grön industriomställning, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och första namn på S lista i kommunvalet.

Socialdemokraterna i Boden har skickat ut följande pressmeddelande:

Framtidens utveckling skapas i hög utsträckning runt olika kompetensnoder. Därför vill Socialdemokraterna göra Bodens kommun till ett kompetenscentrum för den gröna omställningen.

* Vår spets i det avseendet ska vara Boden Business Park, som redan har etablerat ett gott rykte för sina utbildningar. Vi vill fortsätta utveckla Boden Business Park inom vätgaskompetens och hållbarhet, säger Claes Nordmark.

* Vi vill utveckla Boden som studentort med ännu fler utbildningar och campus både vid Boden Business Park och även i centrum. Det ger en livligare stadsbild och utvecklar hela centrumkärnan, säger Claes Nordmark.

* Om Boden Business Park är spetsen så vill vi även skapa en bas där vi utvecklar en profil på gymnasiet mot hållbarhet och mot den gröna industrialiseringen av Boden. Vi vill också kunna erbjuda utbildning på andra språk än svenska, till exempel genom ett engelskspråkigt IB-program vid Björknäsgymnasiet, säger Claes Nordmark.

* Bodens kommun ska vara en plats där barn och ungdomar får en bra start i livet. Då blir det även intressant för deras föräldrar att flytta hit. Och då vill ungdomarna gärna skapa sitt liv här. Det vill vi socialdemokrater satsa på, säger Claes Nordmark.

facebook Twitter Email