Pressinfo: Nystart för föreningslivet

(S) vill se en nystart för föreningslivet i Bodens kommun


En idrottspolitisk plan för kommunen och ett enklare stödsystem för kultur, fritid och idrott – det är några delar i Socialdemokraternas satsning på föreningslivet i Bodens kommun som partiet nu går till val på.

– Föreningslivet är en motor i attraktionskraften för hela Bodens kommun. Vi vill nu skapa ännu bättre förutsättningar för föreningslivet och på så sätt lägga grunden för en bättre folkhälsa, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och första namn på S lista i kommunvalet.


Socialdemokraterna i Boden presenterar sin föreningssatsning inför höstens val. Pandemin har drabbat föreningarna hårt och många har det fortfarande tufft i spåren av pandemin, därför vill Socialdemokraterna få till stånd en nystart.

– Vi vill reformera och förenkla hela stödsystemet så att det finns goda förutsättningar för både kultur, idrott och fritid. Inte minst är det viktigt är att se över villkoren för kulturarrangörerna, säger Claes Nordmark.

– Vi vill inleda arbetet med en idrottspolitisk plan för Bodens kommun, på samma sätt som vi har tagit fram en kulturpolitisk plan. Där vill vi belysa olika aspekter kring upplevelserna för både den som är aktiv utövare, den som bidrar i jobbet kring de aktiva och den som mera fungerar som åskådare, säger Claes Nordmark.

Organisationen Sveriges Föreningar utsåg 2020 Bodens kommun till hela landets föreningsvänligaste kommun med motiveringen: ”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älskade Boden.”

– Vi har ett starkt samarbete mellan kommunen och föreningslivet, vilket vi såg när kommunen utsågs till föreningsvänligast i landet 2020. Föreningslivet är en viktig beståndsdel i jobbet med att göra Boden till en ännu mer attraktiv kommun. Vi står inför en sällsynt genomgripande samhällsomvandling som kommer att kräva stor inflyttning till kommunen. Men för att någon ska vilja flytta hit krävs att de som redan bor här kan berätta att de trivs. Den trivseln byggs till stor del genom föreningslivet, säger Claes Nordmark.

Sist men inte minst handlar detta också om en ökad folkhälsa. Både kultur, idrott och friluftsliv bidrar till ett ökat välbefinnande, bygger nätverk och ökar integration. Det gör oss tryggare och lyckligare. Och det vill vi Socialdemokrater satsa på i hela Bodens kommun, avslutar Claes Nordmark.

facebook Twitter Email