Pressinfo från (S): Ny förskola

Ny förskola på Kyrkkläppen

Bodens kommun står inför en period av kraftig tillväxt. Under några få år beräknas kommunens folkmängd öka upp till 33 000 personer som en följd av den gröna samhällsomvandlingen. Socialdemokraterna i Boden går nu ut med vallöftet om en ny förskola på Kyrkkläppen.

Därefter planeras nybyggnation av F-6-skola på Sanden samt en 7-9-skola på Garnisområdet.

– Allt är pusselbitar som måste läggas på plats under kommande mandatperiod, kommenterar Johan Lund, ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

– Vi kommer att bli många nya bodensare de närmaste åren, främst genom inflyttade sådan och många av dem kommer att vara barnfamiljer. Vi vill stärka Boden som en attraktiv kommun att flytta till för barn och föräldrar och för att verkligen göra det krävs det att vi satsar rejält på utbyggnad och upprustning av skola och förskola, säger Johan Lund, ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden (S) samt tredje namn på S i Bodens lista i kommunfullmäktigevalet.

– Vi har redan inlett satsningen och närmast i tur ligger nybyggnation av förskolan på Kyrkkläppen. Vi planerar även för nybyggnation av F-6-skola på Sandenområdet och en 7-9-skola på Garnisområdet. Alla våra lokaler ska vara tillgängliga och vi satsar extra resurser till alla mindre skolenheter i syfte att särskilt gynna landsbygdsskolorna, för vi vill att hela vår kommun ska leva och utvecklas, säger Johan Lund.

– Socialdemokraterna kommer att arbeta stenhårt för att nå målet om 15 platser per avdelning i förskolans barngrupper och för att erbjuda alla barn och ungdomar en bra pedagogisk miljö. Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för personalgrupperna från förskola upp till gymnasieskola och vuxenutbildningen, säger Johan Lund.

1267
facebook Twitter Email